Impressum

Direktorica:

Tihana Hleb

Glavna urednica:

Tihana Hleb

Novinari:

Ivan Grobenski, Zvonimir Kušenić, Ozren Špiranec

Suradnici:

Željko Krušelj, Mirko Lukavski, Robert Mihaljević, Luka Krušec

Priprema za tisak:

Gordan Pazić

Tajnica redakcije i marketing:

Kristina Krušlin Bujan